Historia oddziału

Oddział Bydgoski PTMTS powstał w 1970 roku z inicjatywy środowiska naukowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Zebranie założycielskie odbyło się 12 lutego 1970 roku. Przewodniczącym zebrania był członek Zarządu Głównego, prof. dr Edmund Karaśkiewicz. W zebraniu uczestniczyło kilkanaście osób wybierając skład pierwszego zarządu Oddziału Bydgoskiego, którego przewodniczącym został dr inż. Krzysztof Wernerowski. Członkami założycielami byli również: dr inż. Tadeusz Bogumił, dr inż. Ludwik Janicki, dr inż. Antoni Matysiak, mgr inż. Bogusław Kościelecki oraz mgr inż. Kazimierz Wierzbicki.

Od historycznej daty powołania Oddziału Bydgoskiego zaczyna się rozwój oraz aktywna działalność prowadzona w ramach: zebrań naukowych, seminariów, sesji i sympozjonów naukowych oraz kursów techniczno-naukowych.

W okresie od początku działalności Oddziału Bydgoskiego PTMTS do roku 2008 odbyło się 8 Seminariów, których tematyka dotyczyła takich zagadnień jak:

 • Zastosowanie rachunku macierzowego w mechanice,
 • Mechanika płynów, w szczególności mechanika płynów nienewtonowskich,
 • Łożyska ślizgowe,
 • Stateczność konstrukcji i układów mechanicznych,
 • Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn
 • Zastosowanie metod komputerowych w nauczaniu mechaniki technicznej,
 • Metoda elementów skończonych i jej zastosowania,
 • Mechanika pękania materiałów i konstrukcji.

Ponadto w tym okresie zorganizowano Sesje Naukowe o zasięgu krajowym:

 • z okazji 15 lecia i 20 lecia Oddziału,

sesje tematyczne:

 • Mechanika materiałów niejednorodnych
 • Dynamika i wibracje,
 • Mechanika Stosowana 2000, 2002, 2004, 2006.
 • Applied Mechanics 2008 – 2016
 • International Scientific Session 20018 – 2022

W komitetach naukowych poszczególnych sesji naukowych uczestniczyli profesorowie Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, Krakowskiej, Poznańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Na zebraniach naukowych Oddziału referaty wygłaszali zapraszani goście z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz członkowie Oddziału Bydgoskiego. Łącznie odbyło się ponad 100 zebrań.

W okresie ostatnich dziesięciu lat, tj od 2008 roku do 2017 roku działalność Oddziału skupiała się na organizacji cyklicznych sesji naukowych Applied Mechanics: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 oraz zebrań naukowych na które zapraszano gości z wielu uczelni krajowych oraz młodych pracowników nauki uczelni bydgoskich.

W sesjach naukowych Applied Mechanics poza środowiskiem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego brali udział goście z wielu uczelni krajowych: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Częstochowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz goście z zagranicy: Białorusi i Ukrainy.

Problematyka sesji w ostatnich dziesięciu latach obejmowała: Zagadnienia podstawowe   i interdyscyplinarne, Mechanikę teoretyczną i stosowaną, Mechanikę budowli i konstrukcji, Mechanikę pękania i zmęczenia materiałów, Mechanikę ośrodków niejednorodnych, Mechanikę płynów i zagadnienia termiczne, Mechanikę ośrodków porowatych, Metody eksperymentalne w mechanice, Mechatronikę, Biomechanikę, Dynamikę układów, Metody numeryczne w mechanice, Inżynierskie zastosowania mechaniki.

W roku 2017 artykuły przygotowane przez uczestników sesji Applied Mechanics 2016 opublikowane zostały przez wydawnictwo AIP Publishing (USA) i zostały indeksowane w bazie Web of Science.

Do głównych obszarów badawczych przedstawianych na zebraniach naukowych zaliczyć należy: mechanikę teoretyczną i stosowaną, mechanikę płynów, mechanikę budowli, mechanikę ośrodków ciągłych, mechanikę ośrodków porowatych, dynamikę maszyn, metody komputerowe w mechanice. Łącznie odbyło się ponad 40 zebrań.

W ostatnim dziesięcioleciu odbyła się również sesja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 70 – lecia urodzin dr hab. inż. Jerzego Gołasia, prof. nadzw. UTP. W sesji brali udział przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Opolskiej i Poznańskiej, wypromowani przez jubilata doktorzy, władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Wydziałów: Inżynierii Mechanicznej oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Dla upamiętnienia uroczystej sesji naukowej wydano okolicznościowy zeszyt naukowy.

Od powstania Oddziału Bydgoskiego istotnie wzrosła liczba członków, która obecnie łącznie z emerytowanymi członkami przekracza 50 osób. Wśród członków Oddziału jest dwóch członków honorowych PTMTS: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wernerowski oraz prof. dr hab. inż. Józef Szala. Wielu naszych członków uhonorowanych zostało przez kapitułę ds. odznaczeń ZG PTMTS złotą i srebrną odznaką Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Zarządem Oddziału począwszy od 1970 roku w poszczególnych kadencjach przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wernerowski, doc. dr inż. Lech Kamiński, prof. dr hab. inż. Edward Walicki, dr hab. inż. Bronisław Siołkowski, prof. nadzw. UTP, prof. dr hab. inż. Romuald Świtka, dr hab. inż. Henryk Holka, prof. nadzw. UTP, dr hab. inż. Jerzy Gołaś, prof. nadzw. UTP, dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. PBŚ.

Należy zaznaczyć, że działalność oddziału Bydgoskiego PTMTS znacząco przyczyniła się do rozwoju naukowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innych uczelni regionu Kujawsko-Pomorskiego, którego pracownicy zajmują się mechaniką stosowaną.

 

 

Jerzy Sawicki