Applied Mechanics 2022

„11 Międzynarodowej Sesji Naukowej Mechanika Stosowana 2022” organizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Bydgoszczy oraz Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Sesja naukowa odbyłą się w dniu 18 listopada 2022 roku (piątek) w trybie zdalnym.

 

Głównym organizatorem międzynarodowej sesji naukowej  Applied Mechanics 2022 jest: Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej. Sesja naukowa organizowana jest od 1998 roku cyklicznie, co dwa lata. W tym roku, z uwagi na ryzyko pandemii sesja naukowa odbyła się w formie zdalnej.


Tematyka sesji: 
Zagadnienia podstawowe i interdyscyplinarne
Mechanika konstrukcji
Mechanika materiałów
Mechanika pękania i zmęczenia materiałów
Mechanika ośrodków niejednorodnych
Mechanika płynów i zagadnienia termiczne
Mechanika ośrodków porowatych
Metody  eksperymentalne w mechanice
Mechatronika
Dynamika układów
Metody numeryczne w mechanice

Komitet Naukowy: T. Piątkowski – przewodniczący, M. Aureli (USA), J. Awrejcewicz (PL), D. Caruntu (USA), M. Cieszko (PL) , M. Delyavskyy (PL,UA), B. Demchyna (UA), M. Dobiszewska (PL), I. Dobriancki (UA), Y. Famulyak (UA), J. Kubik (PL), M. Kujawa (PL), J. Małachowski (PL), S. Mroziński (PL), Ł. Pejkowski (PL), B. Posiadała (PL), A. Podhorecki (PL), J. Sawicki (PL), J. Sempruch (PL), D. Skibicki(PL) , A. Tomporowski (PL) , T. Topoliński (PL), A. Tylikowski (PL).
    
Komitet Organizacyjny: J. Sawicki – przewodniczący, P. Strzelecki – edytor wydawnictwa pokonferencyjnego w AIP (USA), T. Janiak – sekretarz, J. Sobczak-Piąstka – redakcja streszczeń, J. Piątkowska – księgowość, R. Kostek – członek.

Na sesji przedstawiono 28 referatów w sześciu sesjach. Prelegenci reprezentowali następujące uczelnie wyższe: National Army Academy  Lviv UA, Lviv National University of Nature Management  Dublyany UA, Kherson State Agrarian and Economic University UA, National University «Lviv Polytechnic» UA,  National University of Water and Environmental Engineering UA, Flight Academy of the National Aviation University UA,  Lviv National Environmental University UA, Lutsk National Technical University UA, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" UA, National University of Urban Economy in Kharkiv UA, Kyiv National University of Construction and Architecture UA, Purdue University USA, University of Presov, Slovakia, Brno University of Technology, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu,  Politechniki: Świętokrzyską, Rzeszowską, Bydgoską. 

Opracowanie: J. Sawicki