Kontakt

Politechnika Bydgoska

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

85-796, Bydgoszcz,

al. prof. S. Kaliskiego 7

Biuro: p.strzelecki@pbs.edu.pl, jopiat@pbs.edu.pl