Kadencja 2009-2010

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2009-10

dr hab. inż. Jerzy Gołaś - Prof. nadz. UTP - Przewodniczący

dr inż. Jerzy Sawicki - Z-ca przewodniczącego

dr inż. Jan Sadowski - Skarbnik

dr inż. Maria Olejniczak - Sekretarz

dr hab. inż. Mykhalo Delavsky Prof. nadz. UTP – członek

dr hab. inż. Stanisław Mroziński – członek

dr inż. Jacek Jackiewicz – członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki -Przewodniczący

dr hab. inż. Feliks Chwarścianek – członek

dr inż. Tomasz Janiak – członek