Kadencja 2011-2012

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2011-12

dr inż. Jerzy Sawicki -Przewodniczący

dr hab. inż. Mykhalo Delavsky prof. nadz. UTP - Z-ca przewodniczącego

dr inż. Jan Sadowski - Skarbnik

dr inż. Tomasz Janiak - Sekretarz

dr hab. inż. Jerzy Gołaś, prof. UTP -członek

dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP -członek

dr inż. Jacek Jackiewicz -członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki -Przewodniczący

dr hab. inż. Henryk Holka, prof. UTP -członek

mgr inż. Jan Żołnierczyk -członek