Kadencja 2013-2014

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2013-14

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. UTP -Przewodniczący

dr hab. inż. Mroziński Stanisław, prof. nadzw. UTP - Z-ca przewodniczącego

dr inż. Jan Sadowski - Skarbnik

dr inż. Tomasz Janiak - Sekretarz

dr inż. Mariusz Kukliński -członek

dr hab. inż. Jacek Jackiewicz prof. nadzw. UKW Bydgoszcz -członek

dr hab. inż. Feliks Chwarścianek, prof. nadzw. WSG Bydgoszcz - z-ca członka

dr inż. Maria Olejniczak - z-ca członka

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki -Przewodniczący

dr hab. inż. Henryk Holka, prof. UTP -członek

dr inż. Adam Lipski -członek