Kadencja 2015-2016

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2015-16

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. UTP -Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy - Z-ca przewodniczącego

dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. UTP - Skarbnik

dr inż. Tomasz Janiak - Sekretarz

dr inż. Maria Olejniczak -członek

dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP -członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki -Przewodniczący

dr inż. Adam Lipski - Z-ca przewodniczącego

dr inż. Mariusz Kukliński -członek