Kadencja 2017-2018

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2017-18

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. UTP -Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy - Z-ca przewodniczącego

dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. nadzw. UTP - Skarbnik

dr inż. Maria Olejniczak - Z-ca skarbnika

dr inż. Tomasz Janiak - Sekretarz

dr hab. inż. Janusz Zachwieja, prof. nadzw. UTP -członek

dr inż. Artur Cichański - z-ca członka

dr inż. Robert Kostek - z-ca członka

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki -Przewodniczący

dr inż. Adam Grabowski -członek

dr inż. Adam Lipski -członek

dr inż. Przemysław Strzelecki - z-ca członka