Kadencja 2019-2020

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2019-20

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. PBS -Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Delyavskyy Mykhaylo - Z-ca przewodniczącego

dr hab. inż. Piątkowski Tomasz, prof. nadzw. UTP - Skarbnik

dr inż. Janiak Tomasz - Sekretarz

dr inż. Olejniczak Maria -członek

dr inż. Kostek Robert -członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Podhorecki Adam -przewodniczący

dr inż. Lipski Adam -członek

dr inż. Grabowski Adam -członek

dr inż. Kukliński Mariusz - z-ca członka