Kadencja 2021-23

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO PTMTS –kadencja 2021-23

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. PBS -Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Delyavskyy Mykhaylo - Z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Piątkowski Tomasz - Skarbnik

dr inż. Janiak Tomasz - Sekretarz

dr inż. Olejniczak Maria -członek

dr inż. Przemysław Strzelecki -członek

dr inż. Kostek Robert - z-ca członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – przewodniczący

dr hab. inż. Adam Lipski – członek

dr inż. Adam Grabowski – członek